Prosjektering

Agder Ventilasjon as har godkjenning for prosjektering av Ventilasjon-og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3. Vi kan derfor påta oss prosjektering av alle typer bygg og kompleksitet

Prosjektering av tekniske anlegg bør startes på så tidlig som mulig for å legge til rette for de mest optimale tekniske løsninger, gjerne samtidig/i forbindelse med utformingen av selve bygningskroppen.

Ta kontakt med oss hvis du har planer om å bygge nytt, eller rehabilitere et gammelt bygg. Vi har den nødvendige kompetansen, og bistår gjerne i tidligfase slik at man får valgt de optimale tekniske løsninger for bygget.

Agder Ventilasjon AS


Mjåvannsvegen 108 - 4628 Kristiansand
tlf:+47 40 00 33 36 post@agdervent.no

Send forespørsel
238721